• IBM WebSpere Application Server
  • Apache Tomcat (Windows, Linux)
    Anbindung an Apache HTTP-Server ├╝ber das Apache JServ Protocol
  • Jetty Servlet/JSP-Container
  • JBoss